Den första boken har titeln ”Upplysning nu – Ett manifest för förnuft, vetenskap och humanism” och är en 574 sidor lång genomgång av människans framsteg skriven av Steven Pinker. Han tar läsaren genom hälsa, näring, rikedom, ojämlikhet, miljö, fred, säkerhet, terrorism, demokrati, lika rättigheter, kunskap, livskvalitet och lycka och visar på de landvinningar mänskligheten gjort genom århundradena som gått och som idag gör att vår samlade livskvalité är bättre än nånsin.

Om man till denna översiktliga spaning om mänsklig framgång lägger Andreas Berghs bok med titeln ”Två filter – Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig” klarnar bilden om varför denna mänskliga framgångssaga så ofta tonas ned av dystra berättelser och prognoser om hur allt ska bli sämre. Utan att avslöja innehållet hänger Andreas Bergh upp sitt resonemang på att det finns två företeelser som gör att vi ofta har fel; Ideologismen och Negativismen.

Om jag skulle välja läsordning tar jag Andreas Berghs 140-sidiga och lättlästa bok först för att därefter gå på djupet med Steven Pinker. När du har läst dem bägge är du förhoppningsvis ännu lite klokare samtidigt som du har fått en ram och plattform utifrån vardagens utspel, infall, statusuppdateringar och tweets kan begripas, hanteras och ge mening.

God läsning önskas!