Digital Management

ICT Interim Management, IT Styrning, Utredning, Upphandling

Spaningar

Näthandel för ALLA

Butik utan trösklar. E-handel, e-butik. e-commerce - uttrycken är många för det som har blivit normalt - att handla, att köpa och sälja på nätet. Ett gäng entreprenörer tyckte att online-försäljning skulle vara enkelt, gratis och roligt. I maj 2012 fanns så Tictail på...

läs mer

Nytt affärsområde – WordPressverkstan

WordPress växer stadigt. Enkelhet och öppenhet har fått många människor att världen över bidra till dess utveckling avseende både design och funktionalitet. WordPress befinner sig på en resa från att vara en bloggprogramvara till att bli en systemplattform med ett...

läs mer

Från Operativsystem till Ekosystem

Alternativen. IOS, Android och Windows kan betecknas Operativsystem ur en rent teknisk synvinkel. Ordet operativsystem har funnits ända sedan de första datorerna som förklaring på det grundläggande system som må finnas i varje dator för att den överhuvudtaget ska...

läs mer

Från Standardsystem till Open Source

Har inte det redan gjorts? För 30 år sedan var inte ordet affärssystem upptäckt ännu. Ekonomisystem programmerades fram på många ställen. Det ingick på företaget att ha en grupp systemerare och programmerare som producerade de system som företaget behövde. Väldigt...

läs mer

Affärssystemens livscykel 2013

Bostonmatrisen visar positionen. Data Research DPU visar årligen sin uppdaterade Bostonmatris över affärssystemens position i livscykeln. Bostonmatrisen bygger på modellen att ett system föds som en Baby, för att senare lysa som en stjärna (Star) då systemet blir...

läs mer

De tre datorskiftena

Höghöjdsspaning. Som representant för den del av mänskligheten som upplevt fyra datorgenerationer, stordator, minidator, persondator och nu molndatorn, som jag väljer att kalla det, väcks intresset när någon talar om tre datorskiften. Att denna någon är självaste IBM...

läs mer

S-kurvan, Four Stage Technology Life Cycle och Low-end disruption

Tre modeller som hänger ihop. Jag har skrivit om kurvorna förr. Efterfrågan på information om hur S-kurvan och Four Stage Technology Life Cycle hänger samman är hög. Här följer en uppdaterad berättelse om kurvorna. S-kurvan har tre steg; Innovation, Growth, Maturity....

läs mer

Kasta ut file-servern?

Den sista gamla delen. De allra flesta har en file-server på företaget. Den har i många fall överlevt sedan början av 1990-talet, på Novells tid, och genom åren vuxit sig allt större och med allt större behov av backup och åtkomst. Inte sällan har gemensamma...

läs mer

De återkommande digitala tittfönstren

Generationsskiften. När stordatorn fick konkurrens av minidatorn, på 1980-talet, skapades tittfönster från minidatorn in i stordatorn. Tittfönstren kallades terminalemulatorer. Från en terminal knuten till minidatorn kunde en stordatorterminal emuleras, vilket fick...

läs mer

Från Linux till WordPress

Linus Torvalds och Matt Mullenweg. De flesta har hört talas om den drygt 20-årige finländske studenten Linus Torvalds, som helt enkelt tyckte att det borde finnas ett bra operativsystem för datorer, så han började för cirka 20 år sedan att göra ett och spred det på...

läs mer