Management-relaterat

Nedladdningsbara PDF’er med management-relaterat innehåll

Kurvor/trender

S-kurvor, Normalfördelningskurvan och Life Cycle

S-kurvan och The Four Stage Technology Life Cycle

Värdekedjor och sourcing

 

Kulturer, metoder och modeller

Företagskulturer – kvadrant

Toyota Way – på en sida

PLOT – Plan Lead Operate Track

Change Management – engelska

Förändringsledning – svenska

Lewin-Scheins förändringsteori

OSI – tankemodell för kommunikation

The four thinking patterns

Drivkrafter – pain och vison

De sju S’en för att bygga företag

Socialgrammatik – social kompetens

 

Checklistor, mallar

Avtalspunkter generellt, klassisk

Intervjumall vid anställningsintervju

Tips på hur man undviker utbrändhet

Beslutskvalité

9 idéer om innovation

9 steg att undvika i projekt

SWOT

Quality Assourance & Risk Management

Grunderna i retorik

Två tillväxtmodeller för företag

Maslows behovstrappa

Paretos lag

Kejsarens nya kläder (engelska)

Change Management för nätverk

 

Nedladdningsbara PDF’er med ICT-relaterat innehåll

ICT trender 2009

Avlövningsmetoden, SOA – AS/400

LSP konceptet för fastighetsbolag

Moores lag

SOA essentials – vad SOA handlar om

SOA basics

COSO & COBIT basics

ITIL basics

Konsolidering – nivåer

Översikt – trådlösa teknologier (2004)

En mission för en CIO (2004)

10 vanliga misstag inom IT-säkerhet

Linux på skrivbordet (2004)

Relaxing at the speed of change – hur att överleva i en IT-värld

Kabelhistorien i Sverige (2004)

Dimensionering och teknik för HelpDesk  (2004)

Hur organisera en IT-enhet? (2004)

Bostonmatrisen för affärssystem 2011

Bostonmatrisen för affärssystem 2008

Bostonmatrisen för affärssystem 2007

Bostonmatrisen för affärssystem 2005

Bostonmatrisen för affärssystem 2002

E-business relationer, typer och nivåer, även mappat mot kommuner  (2004)

Grov specifikation över system för scanning av leverantörsfakturor  (2004)

Systemets livskurva – DIOT-konceptet