Den sista gamla delen.

De allra flesta har en file-server på företaget. Den har i många fall överlevt sedan början av 1990-talet, på Novells tid, och genom åren vuxit sig allt större och med allt större behov av backup och åtkomst. Inte sällan har gemensamma enheter G:\ skapats där mappstrukturen avspeglar företagets utveckling över åren. Det blir lätt svårhittat och svåråtkomligt.

Att nå sin file-server från en platta, padda eller smartphone är inte heller givet. Dessutom är kostnaden för file-server oftast okänd.

Att företagets egen Exchange-server kan avvecklas och funktionen flyttas till Office-365 finns oändligt med bevis på. Likaså kan företagets affärssystem och kärnsystem flyttas till något av systemleverantören tillhandahållet hotell. De kvarvarande skrivarna är redan nätanslutna och behöver ingen printerserver.

Kvar är den gamla file-servern. Svårflyttad och som den sista gamla delen. Det börjar bli dags att kasta ut den.

En möjlig lösning är att nyttja tjänsten Storegate Enterprise, från det svenska företaget Storegate som firar 10-års jubileum.  De  erbjuder Online file-server med åtkomst från webben, utforskaren i Windows, Apple, Android, iPhone/iPad, Windows Phone och FTP. Datalagringen sker i Sverige.

Samtidigt med projektet att kasta ut file-servern ges möjligheten att arkivera gammalt material samt att anlägga en ny tillgänglig struktur i molnet.