Kundnytta – Consumerisation
Teknologin har utvecklats i storskalig riktning vilket sänkt priserna så att gemene man kan skaffa sig hemelektronik som levererar uppenbar kundnytta varje dag.

Kundnytta = Nytta / Pris

Vanliga konsumenter är lättrörligare än organisationer och företag i kraft av sin behändiga storlek. Trenden driver användaren att bli konsument och att ta med sig sin dator, telefon, smartphone, platta till företaget, vilket benämns BYOD – Bring Your Own Device. Enkelhet i användning ökar och som direkt följd därav ökar graden av självhjälp (self service). Konsumenterna skaffar sig öppna globala användaridentiteter i form av konton i social media, vilket på sikt bildar grunden för single-signon.

Big data & Fast data
När teknologin blir alldaglig hos alltfler (consumerisation) ökar mängden dataproducenter kontinuerligt. Samtidigt ger teknologin möjligheter att digitalisera och tillgängliggöra historiska data till en rimlig kostnad. Operation på allt data i form av statistik, orsakssamband och trender låter sig göras när processorkraften blir tillgänglig både lokalt och globalt (glocal) i hemmet och i data-centers. Den enskilda människan, organisationen, företaget, länderna och världen kan då skapa sig bilder av hur det varit, hur det är och hur det kan komma att bli, vilket är en fortsättning på BI (Business Intelligence).

Teknologin
Moores lag forsätter att gälla med dubblerad kapacitet var 18:e månad. Innovationen stimuleras och samarbete (crowdsourcing) etableras vilket leder till standardisering och återanvändning. Platta skärmar vinner mark överallt från små Smartphones till Plattor i varierande bärbara storlekar till hemmets Media Center till stora Digital Signage. Minnen bli energisnåla och fasta. Appar blir arvtagare till Programmen samtidigt som HTML5 ger webläsaren och apparna nya möjligheter. Teknologin växer både i Data-centers och i Lokala enheter (devices) till följd av att teknologin får en prisnivå som alltfler konsumenter bedömer som rimlig, varpå kundnytta erhålls. Våra prylar och installationer blir internetanslutna och kommunicerar med varandra och med oss konsumenter, vilket kommit att benämnas internet of things.