Egen tillverkning.

PC, persondator, Personal Computing, Kärt barn har många hamn samtidigt som vi ser att persondatorernas S-kurva befinner sig på sin andra halva i ett avklingande skede. ”Information at yourfingertips”, sa Bill Gates en gång, på 1900-talet.

Under tiden har stor del av masstillverkningen överförts till Asien, där långa serier produceras till optimala kostnader. Samtidigt pågår en viss återgång till produktion i USA och Europa då Asiaternas välstånd ökar.

Personaliseringen i västvärldden fortgår även efter PC-eran. Vi är i och växer alltmer in i en människo- och personfokuserad period, där människan står i centrum, även uttryckt som kundorientering. Våra egna behov styr och vi vill kunna erhålla vår egen variant av såväl produkter som tjänster.

Det är här som PF, Personal Fabrication, kommer in.

Med PF kan vi tillverka vår egen pryl med en 3D-skrivare, en apparat som fabricerar det jag önskar mig. Det som krävs är en ritning, en beskrivning, på det jag vill ha. PF är motsatsen till masstillverkning. Å andra sidan kan 3D-skrivare masstillverkas. Som exempel på 3D-skrivare finns reprap som är en 3D-skrivare som kan föröka sig själv genom att helt enkelt tillverka (skriva ut) de delar som 3D-skrivaren består av.

Vem ska komma att mynta uttrycket ”fabrication at your fingertips” ?