Deviser

Så många kloka ord har sagts genom tiderna. Nedan följer några utvalda favoriter.

Svenska

”Kreativitet är intryck utifrån som ger uttryck inifrån.”

”Två mänskliga stimuli: hoppet om omedelbar framgång och hotet om omedelbar undergång.”

”Kunden har alltid rätt, även när han/hon har fel”

”Det är viktigare att göra rätt sak än att göra saken rätt”

”Allt har redan hänt och det mesta är ännu ogjort”

”Du ska bara köpa det som någon vill sälja”

”Det enda konstanta är förändring”

”Allt vi gör, gör vi för kunden och kundens kund”

”Det perfekta är det godas fiende.”

”Nya företeelser kräver nya ord, annars kan vi inte kommunicera dem”

”Laget vinner alltid över individen”

”Fördelen med att vara klok är att man kan spela dum. Motsatsen är betydligt svårare”

”Fokusera på att skapa resulatet istället för resultatet i sig själv”

”Varför visar rättstavning alla fel?”

”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”

”Framtiden tillhör inte de stora, utan de snabba”

”Framgång är att tolka signaler i tid”

”I krig är allt mycket enkelt, men även det enklaste är svårt. Svårigheterna hopar sig och åstadkommer friktioner, som ingen riktigt kan föreställa sig, som inte upplevt kriget”.

 

Engelska

”If you are in a a hole. The first to do is stop digging”

”Success is never final”

”Whatever You do, try to have a reason to do it”

”However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results”

”If it isn’t broke, don’t fix it”

”80 percent of your trouble will come from 20 of your problems”

”Seeing is believing”

”Pay as you go”

”Keep your bullshit detector in good working order”

”Choose your battle to win the war”

”Talk the talk, talk the walk, walk the talk”

”Life is short. Break som rules.”

”Computers make it possible – people make it happen”

”Stolen with pride and improved”

”The eating of the pudding is the proof of the baking”

”The wrong attitude to take is the Not-my-Fault position. It is better to take responsibility for an error, until you can prove that it is someone else’s fault.”

”Tomorrow belongs to those who prepare today”

Senaste spaningar

Har du hittat din AOD?

What should I do with my life lyder titeln på ett kapitel i legendariske General Electric-ledaren Jack Welch bok Real Life MBA med undertiteln Your No Bullshit Guide to Winning the Game, Building a Team and Growing Your Career. Många går dagligen till sitt jobb, sitt...

Sommarlästips – Real Life MBA

"Your NO-Bullshit Guide to Winning the Game, Building a Team and Growing your Career" Så rubricerar den legendariske General Electric ledaren Jack Welch, med sin hustru Suzy, den lättlästa och konkreta boken om hur man gör. Det handlar naturligtvis främst om...

Bot och CaaP, pendeln från Push till Pull till Push, igen.

Bland det hetaste heta just nu är botar, men vad handlar det om? För snart hundra år sen började begreppet massmedia användas. Begreppet har sen gått förkortningens väg och förvandlats till media kort och gott. Massmedia och media har under 1900-talet stått för...