Var din egen chef, så lyder den översatta titeln av Harry S Dents bok från 2019, med undertiteln “How to prosper in the coming entrepreneurial decade.”

Dent har i årtionden trendspanat och byggt upp en förutsägelsekvalité av rang baserad på demografiska fakta och teknologisk utveckling. Kortfattat ser Dent både en ekonomisk krasch framför sig och hur man bör agera för att hantera denna situation. Ett av fundamenten är att agera enligt ”The new Network mode of Organization”, vilket han förklarar i följande citerade text;

”Information technologies are ultimately here to eliminate bureaucracy altogether and even automate most of management so that companies can organize around the customer and operate from the bottom up, not the top down, to deliver customized products and personalized service affordably and in real time – and to make more people entrepreneurial, inside or outside of companies”

Min egenhändiga översättning lyder så här:

“Informationsteknologin har kommit för att helt eliminera byråkrati och även automatisera det mesta av ledningsfunktioner, så att företag kan organisera sig runt kunden och verka från botten och uppåt istället för från toppen och nedåt, för att leverera kundanpassade produkter och prisvärd personlig service i realtid – och att göra medarbetare till entreprenörer, inom och utanför företagen”

Dent fortsätter med en förutsägelse;

”This model will grow in the decades ahead and will transform our economy and organizations – especially government, which is service- and information-intensive.”

alltså, på svenska;

“Denna modell kommer att växa de närmaste årtionden och kommer att transformera vår ekonomi- och våra organisationer – speciellt offentliga, som är service- och informations-intensiva.”

Dents resonemang stämmer väl in med “Distance economy” och “GIG-marknaden” som jag skrivit om tidigare. Det pekar också I samma riktning som de ljudböcker jag producerat tillsammans med Holger Wästlund, Tipsförlaget, under våren i “Starta-eget-trilogin”;

“Starta eget företag snabbt och lönsamt”
“Skaffa dig flera inkomstströmmar – en guide till den växande gig-ekonomin”
“Starta eget som konsult”

Ljudböckerna finns att köpa här https://www.adlibris.com/se/sok?q=holger+w%c3%a4stlund&filter=format_sv:nedladdningsbar+mp3
och kan lånas på biblioteken eller inom kort hos prenumerationstjänsterna Storytel m.fl.

Här har du alltså sommarens boktips för såväl läsning som lyssning!

Trevlig midsommar!