Är ditt affärssystem en Cash-cow?

Är ditt affärssystem en Cash-cow?

ERP i Bostonmatrisen. Analysföretaget DPU presenterar årets upplaga av Bostonmatrisen för affärssystem. Det är en intressant läsning där det framgår att den stora merparten av de system som kallas affärssystem, eller ERP, befinner i sig ”kassako-stadiet”...