Sex nya möjlighetsfaktorer 2013

Från att automatisera det gamla till att möjliggöra det nya De facto slår nu sex nya möjlighetsfaktorer till samtidigt, vilket torde påverka befintliga affärssystem, beslutstödssystem, inköpssystem, ordersystem, faktureringsssystem – alla system. På en...