Datorgenerationsfriktion

Nya aktörer. Samma mönster. På 1970-talet blev det stora protester från stordatormänniskorna när företagen helt plötsligt själva kunde skaffa sig en minidator i en egen liten datahall. Företagen skulle inte klara detta språng och säkerheten skulle hotas, enligt...