DPU tillhandahåller översikt av affärssystem.

Kategoriserade enligt den s.k. Boston-matrisen med stadierna Baby, Star, Casch-cow och Doggie finns flertalet affärssystem listade i DPU’s databas.

Modellen bygger på idén att ett system föds som en Baby, för att senare lysa som en stjärna (Star) då systemet blir populärt och tilltalande. För de som klarar sig genom Star-stadiet väntar så småningen Kassako-stadiet (Cash-cow) där installationerna har blivit många och löpande intäkter följer för underhåll och konsulttjänster. Till sist hamnar systemet i den ”urätna hundskålen” (Doggie).

Den senaste övergipande Boston-matrisen, för 2011, visas nedan.

Matriser för åren 2002-2011 finns i Kunskapsbanken

DPU’s databas över affärssystem finner du på

www.dpu.se/affarssystem