Beprövad metod.

Nästan allt vi gör innebär förändring av något slag. Antingen ska vi slå ihop affärsområden och system i en konsoliering eller så ska vi slå isär affärsområden och system i en omstrukturering. Split och merge samt kombinationer av dessa. Eller så ska vi helt enkelt skapa något nytt, vilket faktiskt även det är en förändring.

Förändringsledning utförs bäst genom metodiskt arbete. En väl beprövad och av Bain & Company, Inc. beskriven metod kallas PLOT – Plan, Lead, Operate, Track. Den ger en rak, kortfattad och direkt handledning över vilka moment som ska utföras, från Point of Departure (POD) till Point of Arrival (POA). Metoden är generell och kan appliceras på varje form av förändring, stort som smått.

I Kunskapsbanken finner du en PDF, som på en sida översiktligt beskriver metoden.

Staxo har använt och använder metoden med framgång.