Lean, Muda, Kaizen och Toyota Way

Orden återkommer ofta. Toyota är berömt för sitt framgångsrika Toyota Production System (TPS) vari ingår en mängd allt oftare omtalade begrepp. Vi hör om Lean, Muda och Kaizen numera även i IT/ICT-sammanhang. Toyota har givit ut en mycket bra kortfattad skrift, men...