Kostnader och disruptive technologies

Finansoro pressar kostnader och utvecklingen hjälper oss. Alldeles uppenbart och helt naturligt adresserar de flesta sin kostnadsmassa i stundande finansiella oro och konjunktur. IT-kostnaderna börjar analyseras och mätetal tas fram. Osäkerhet råder hos många om vad...