Platform as a Service

PaaS och Cloudware. Nya företelser kräver nya ord för att kunna tala om dem. I kommande computing-generation, cloud computing, i nästa decennie, finner vi orden PaaS och cloudware. Grunden är nätet, där nätet blir datorn. I datorn (nätet) kör vi applikationer, byggda...