Staxo spanar ständigt framåt i förvissningen om att resten av livet ska vi alla tillbringa i framtiden.

IT/ICT-trenderna inför 2009 kan kort sammanfattas enligt nedan:

Optimering

Konjunkturen ställer krav på optimerad IT/ICT-verksamhet. Kostnadsjakten fortgår. Det gäller att erhålla samma nytta för lägre kostnad. Nya teknologier, med skalfördelar, kan prestera samma grundläggande ICT-funktionalitet för betydligt lägre peng. Vi inleder skiftet från Desktop Computing till Cloud Computing.

Effektivisering

Teknologin ger möjlighet för effektivare processer inom företagen. Allt kan ständigt förbättras. Lean och Kaizen förblir starka begrepp. Med teknologins hjälp kan data snabbare tas fram och beslut kan fattas på bättre underlag. Styrningen av företagen kan bli mer reaktionssnabb.

Teknologin

Moores lag gäller; trådlöshet och lagringskapacitet växer, till allt lägre kostnad

Vill du läsa mer om vad som väntar i framtiden och med sin början under 2009, klickar du här för en PDF-sida om IT/ICT-trender 2009.