PaaS och Cloudware.

Nya företelser kräver nya ord för att kunna tala om dem.

I kommande computing-generation, cloud computing, i nästa decennie, finner vi orden PaaS och cloudware. Grunden är nätet, där nätet blir datorn.

I datorn (nätet) kör vi applikationer, byggda på cloudware som utgör plattformen, vilken vi tillhandhålls som en service.

Det är en ny generation på väg och den håller på att ta form och benämna sig.

När den nya generationen får fäste ska den gamla generationen hanteras och avvecklas. Vid tidigare generationsskiften har avvecklingen setts ske genom outsourcing.

När stordatorgenerationen övergick i minidatorgenerationen skapades terminalemulatorer från minidatorerna för att nå stordatorerna. När minidatorgenerationen övergick i bordsdatorgenerationen skapades terminalemulatorer från bordsdatorerna till minidatorn.

När så bordsdatorgenerationen övergår i cloud computing kan vi förvänta oss terminalemulatorer för att nå bordsdatorgenerationen. Det har redan skett – Citrix och Windows Terminal Server är exempel på det och blir utmärkta redskap i kommande övergång.

Ny generationer anländer genom ”low end disruption”, dvs. de gör likvärdig eller större nytta till lägre pris. När generationen blir mogen och ”good enough” exploderar marknaden och flera aktörer tillhandahåller nyttan, ofta genom outsourcing från kunderna.