En trendspaning i det globala IT-landet år 2008.

Micro

Helheten består av massor med små delar. Många små trender, många som bidrar till mycket bildar en massa, en hajp, en kraft. Micro-tänkandet är dels en följs av tanken på ”Den långa svansen” och det faktum att även udda varor, tjänster och delar kan diskuteras, försäljas och distribueras. De bärande orden är många och små som kommunicerar. Se även P2P nedan.

Moores lag gäller alltjämt

Den säger att kapaciteten fördubblas på 18 månader. T.ex. en hårddisk på 500 GB finns som 1000 GB 18 månader senare, för lägre pris.

Konsumenttekniken på företagen

Förr kom nyheterna först på företagen. Numera är det precis tvärtom. Sedan några år går över 50% av världens chips-tillverkning till konsumentmarknaden. Företagen hamnar på efterkälken och kan ej dra nytta av teknologin om de inte anammar konsumentmarknadslösningar.

”WEB 2.0 goes corporate”

Som en direkt följd av utvecklingen av konsumentmarknaden används alltmer chat, bloggar, wikis m.m. på företagen.

P2P

Prylarna, siterna, tjänsterna pratar med varandra. Direkt och platt. De är många små delar – micro-delar.

Trådlöshet

Obundenhet av trådar. Etermediet kan nyttjas än mer. Frekvensutrymme finns genom frigjorda frekvensband samt ny smart moduleringsteknologi. UWB – Ultra Wide Band änvänds för ”Wireless USB” – trådlös USB-enheter, dvs. som man inte behöver montera i datorn utan som kan ligga kvar på skrivbordet. Teknologi som stödjer P2P och micro-tänkandet.

WEB-3.0 – snacket börjar

Snacket om WEB-3.0 har börjat. Några förklarar det med ”den semantiska webben”, som nästan tänker åt dig. En annan förklaring om webbens stadier finns i specifikation av vilket subjekt som är i fokus. Web-1.0 = Ni, Web-2.0 = Vi, Web-3.0 = Jag. WEB-3.0 blir därmed pesonrelaterat, där varje person är en liten (micro) del i flera helheter.

Open

Öppenhet är av godo. Det gynnar återanvändning, återvinning. Open Source rörelsen vinner framgångar. Se bara på hur Windows helt kan ersättas med Ubunto. Begrepp som SOA, modularisering, komponentisering (micro)och integrering drar nytta av öppenhet.

Service i fokus

Förr (1980-talet) var det hårdvara i fokus och mjukvaran följde med gratis. Sedan blev hårdvaran standardiserad (1990-talet) och mjukvaran omgavs med licens-system. På 2000-talet, i takt med Open-tänkande, blir mjukvara standardiserat och Services blir det vi betalar för.

Motrörelsen – fri från nätet

Och som ett brev på posten kommer en motrörelse, där friheten från det som kopplar samman allt ovan – Internet – är fokuset. Platser, rum och miljöer där nätfrihet råder växer.