2007-03-20 – Motivation enligt Welch

Den legendariske Jack Welch, som ledde General Electric under många år med tvåsiffriga tillväxttal, ger tips i olika spalter om hur man leder företag. Här är hans fem bästa tips för att motivera medarbetare: 1. Pengar. Pengar är alltid pengar. 2. Uppmärksamhet. När...

2007-03-07 – Beslutsstöd

BI, CPM, BAM – kärt barn har många namn, brukar det heta. Oavsett begrepp är strävan att få ut informationen ut ur de vertikala, ofta tättslutna klassiska systemen, och lagra dem i ett ny databas benämnt datalager. Ur detta datalager kan sen data kombineras och...