BI, CPM, BAM – kärt barn har många namn, brukar det heta.

Oavsett begrepp är strävan att få ut informationen ut ur de vertikala, ofta tättslutna klassiska systemen, och lagra dem i ett ny databas benämnt datalager. Ur detta datalager kan sen data kombineras och relateras för att få fram nyckeltal, vilka kan användas för mätning och styrning.

Klassiska beslutstödssystemen är högt prissatta, då värdet av att få fram nyckeltal ofta kan omsättas till ansenliga belopp för företagets resultatförbättring. Den normala utvecklingskurvan pekar på att det nu är dags för nästa fas, där konkurrensen hårdnar och nya aktörer anländer med lägre priser, framförallt kommer lösningar som bygger på öppen källkod, s.k. öppna system, där intäktskällan inte är licenser, utan assistans för att kunden ska kunna dra nytta av lösningen.

Den mest synliga av dessa är JasperSoft som har en komplett svit av programmoduler för insamling av data, lagring av data och uttag av data. De kallar det för ”BI for everyone”.

En annan aktör, inom öppen källkod, är Pentaho som även de har kompletta funktioner från ax till limpa för beslutsstöd.

Frågan är bara när och vem i Sverige som ska ta upp idén med att leverera installation och implementation av de öppna systemen.