2006-12-21 – Sourcing

Det engelska ordet sourcing översätts till svenska till försörjning. Vi talar ofta om flera olika sourcing-begrepp, med en eller annan förstavelse kopplad, oftast kopplat till försörjning av personal (humanware). Låt oss se på de vanligast och avsluta med en helt ny:...

2006-12-03 – SOA-governance

SOA föder behov av organisation och styrning – SOA-governance. Hur organiserar vi oss för SOA? Hur styr via SOA-utveckling, SOA-drift, SOA-förvaltning? Frågorna kommer som ett brev på posten vid införandet av SOA. Låt oss här se på några begrepp som bildar...