2006-11-28 – Vista eller inte Vista

Microsoft erbjuder den sjunde generationen av sitt operativsystem. Föregångarna sedan cirka 15 år tillbaka heter 3.0, 3.11, 95, 98, Me, 2000 och XP. I dessa sammanhang är ordet uppgradering ett centralt begrepp. I de första versionerna var valet avgörande för om min...

2006-11-20 – Intervjumall

Nu finns en Intervjumall i Kunskapsbanken. Mallen är avsedd vid en första anställningsintervju för att under en timmes intervju få en grov bild av den sökande. Klicka här för att komma till Kunskapsbanken.

2006-11-17 – Aktuella trender

Trender visar vägar. Övergripande trender lever längre än detaljerade trender. Som den eviga trendbevakaren gäller det att se de övergripande trenderna för att inte förvillas av de mer detaljerade. Annars ser man inte skogen för alla träd. Detta är övergripande...

2006-11-08 – Användarna tar över

December 2004 var en milstolpe. För första gången gick mer än 50% av världens chips-produktion till konsumentmarknaden. Alla som kan Moores lag vet att kapaciteten fördubblas var 18:e månad. När utvecklingen sker mest och först på konsumentmarknaden blir också den...