2006-06-21 – Innovativa tider

Innovationer är vårt nästa steg för att nå framgång och tillväxt. I USA har redan nya titlar börjat uppstå, såsom Chief Innovation Officer, för att manifestera att det är nya kombinationer av idéer som är vårt nästa steg. Det kräver ett innovativt beteende. I en ny...

2006-06-12 – Virtualitet

Det är virtuella miljöer och virtuella servers och virtuella arbetsplatser. Virtuell betyder ”En hypotetisk kontruktion av något. En teoretiskt antagen form av existens”. En virtuell server ser ut som en vanlig server, men är egentligen något annat....