2006-04-27 – Historisk tid

Historiska skiften sker ibland utan att vi tänker på det. Ett sådant sker just nu. I mars meddelade Telia att den gamla vanliga koppartråden inte levereras längre som standard. Vi är ju vana vid att koppartrådar för vanlig telefon alltid har funnits. Det är nästan som...

2006-04-26 – Open Source

Open Source, eller Öppen källkod, på svenska, börjar bli intressant för de etablerade mjukvaruföretagen Frå några veckor sedan var Oracle på köprunda och lade bud på Jboss, som är en integrationsplattform. Men budet gick inte Oracles väg och istället ingår Jboss...

2006-05-15 – Lagring – ett minne

Lagring, eller storage som det heter på nutida svengelska, blir ett allt intressantare ämne. Drivkrafterna i dessa sammanhang är helt naturligt behoven. De ökar i takt med att vi får allt större datamängder med all den multimediala prisvärda konsumentelektroniken....

2006-04-04 – Om trender

Det finns trender och motsatstrender. De senare omvandlas med tiden till trender och föder i sin tur nya motsatstrender. En ständig växelverkan. Just nu finns två stycken huvudtrender; valfrihets-komplexitets-kombinatoriks-trenden och allt-vi-gör-är-processer-trenden....