Det engelska ordet sourcing översätts till svenska till försörjning.

Vi talar ofta om flera olika sourcing-begrepp, med en eller annan förstavelse kopplad, oftast kopplat till försörjning av personal (humanware). Låt oss se på de vanligast och avsluta med en helt ny:

Sourcing

– att i egen regi med egen personal producera nytta

Insourcing

– att i egen regi med inhyrd personal producera nytta

Outsourcing

– att i leverantörens regi med leverantörens personal

producera avtalad nytta

Resourcing

– att i egen regi med egen personal, ständigt lärande

och effektiviserande, producera nytta

Crowdsourcing

– att i en gemensam regi med många bidragare, oavsett intern eller extern, producera gemensam nytta

Den sista sourcing-formen växer starkt och kallas på svenska ibland för ”Kraften av många” efter ”The power of many”. Tekniska landvinningar och applikationer i form av bloggar och wikis har pådrivit denna sourcing-variant.