SOA föder behov av organisation och styrning – SOA-governance.

Hur organiserar vi oss för SOA?

Hur styr via SOA-utveckling, SOA-drift, SOA-förvaltning?

Frågorna kommer som ett brev på posten vid införandet av SOA.

Låt oss här se på några begrepp som bildar SOA-governance.

IC

Integration Center eller Integration Office är den organisatoriska benämningen på den enhet av människor vars uppgift är att styra SOA. Med styrning avses här utveckling, drift och förvaltning.

IC Manager

Integration center manager är ledaren för IC.

ESB

Enterprise Service Bus är begreppet på ”service-erans stordator”. Den är en plattform för integration och bildar därmed en enad logiskt central punkt.

Service Policy

Precis som tidigare systempolicies behövs en servicepolicy.

Service Strategy

Precis som tidigare IT-strategi finns nu behovet av en service-strategi.

Service-utvecklings-modell

Den tidigare syetmutvecklingsmodellen behöver göras servicemässig.

Service-förvaltning

Tidigare systemförvaltning kommer alltmer att handla om serviceförvaltning.

Service-drift

Istället för att driva system drivs services.

Service-miljöer

Skilda tekniska miljöer för utveckling, test, QA och produktion behövs för att säkra funktionalitet och kvalité.

SOA ger oss möjlighet att återanvända information och program med möjlighet till snabb omställning. Antalet integration och korskopplingar blir totalt sett färre till en allt lägre kostnad. Samtidigt erhåller vi en lös koppling av moduler som ger oss möjlighet att smidigare och billigare än tidigare kunna förändra.