Microsoft erbjuder den sjunde generationen av sitt operativsystem.

Föregångarna sedan cirka 15 år tillbaka heter 3.0, 3.11, 95, 98, Me, 2000 och XP. I dessa sammanhang är ordet uppgradering ett centralt begrepp. I de första versionerna var valet avgörande för om min nyttoapplikation över huvudtaget skulle fungera. I de senare varianterna handlar det alltmer om den webläsare – browser som medföljer klarar av mina applikationer. Omvänt kan man säga att applikationen bör vara gjord med minsta möjliga gemensamma nämnare för alla browsers.

När vi köper bil funderar vi aldrig på att om två år byta ut motorn från 1.8 liter till 2.2 liter. Vi byter bil istället. Samma sak torde gälla för persondatorn. Vi lägger inte ned tid på att uppgradera en PC-burk med nytt operativsystem. Vi köper en ny dator istället, där den nya versionen ingår.

Frågan om Vista eller inte Vista är inte viktig. I den nätbaserade arkitekturen vi lever är en förutsättning att alla kan deltaga, oavsett vilken dator jag råkar ha, även en Apple eller en telefon.