Trender visar vägar. Övergripande trender lever längre än detaljerade trender.

Som den eviga trendbevakaren gäller det att se de övergripande trenderna för att inte förvillas av de mer detaljerade. Annars ser man inte skogen för alla träd.

Detta är övergripande trender för informationsteknologi idag:

Hårdvara

Parallellitet gäller. Istället för mer GHz i processorn har vi flera processorer parallellt. Den ständiga pendeln mellan seriellt och parallellt pekar nu på parallellitet.

Mjukvara

Modularisering & komponentisering. I takt med globalisering och överföring av information över tidigare gränser finns behov av standardisering och lösa kopplingar över nätet. Istället för stora helintegrerade programpaket växer antalet tjänster (services) såsom en komponent på nätet.

Tjänster/services

Återanvändning gäller. Tjänster blir generella och kan återanvändas av många. Återanvändningen leder till effektivisering och kostnaderna fördelas på många.

Ovanstående leder fram till att SOA och Öppna system är överordnande begrepp som bör stå som ledord för den som vill investera i framtiden.

En grundkomponent för att realisera SOA är att anlägga en ESB (Enterprise Service Bus), som enklast kan beskrivas som ”katalogen över alla tjänster”. Katalogen är kärnan i tjänstenätverket. Alla som idag har ett företagsnätverk, som fungerar som ett transportnätverk bör, ska eller kommer att skaffa sig ett tjänstenätverk.

Det finns tre affärspåverkande faktorer:

Informationsutjämningen, det faktum att alla vet allt. Kunden vet lika mycket som leverantören. De ser samma sak på sina skärmar. Google är platt och utjämnar.

Låga inträdesbarriärer, vem som helst kan starta t.ex. en blogg till väldigt låg kostnad och nå stor påverkan, med endast sin tid som insats. Det finns bloggare som kommit så långt att det de skriver styr vad modebutikerna ska ha på hyllan.

Kraften hos många, det faktum att när många samarbetar på nätet med ett gemensamt projekt drivet av vilja växer programvaror och moduler fram snabbt. Se bara på webläsaren Firefox.

Till sist något om det senaste, som ännu är i sin linda – Virtuella världar. På engelska kallas det för Second world. I denna virtuella värld kan vi människor existera med en andra identitet. Denna andra identitet kallas för avatar. Min avatar kan i second world gå på möten med andra avatarer. Vi kan också skaffa oss saker och prylar i second world. Vi kan göra saker med våra prylar och vad vi gör kan studeras av de som utvecklar prylar. På så vis får de reda på vad vi vill göra, utan att behöva göra det i den riktiga världen. En biltillverkare kan skänka bort bilar samt verktyg för att modifiera bilen. Efter en tid kan biltillverkaren studera hur vi ändrat bilen till hur vi vill ha den. Sen är det bara för biltillverkaren att ta sina nyaförvärvade kunskaper och applicera dem i den riktiga världen.

Trenden med virtuella världar har kommit att kallas för V-business.