December 2004 var en milstolpe. För första gången gick mer än 50% av världens chips-produktion till konsumentmarknaden.

Alla som kan Moores lag vet att kapaciteten fördubblas var 18:e månad. När utvecklingen sker mest och först på konsumentmarknaden blir också den drivande framför den klassiska företagsmarknaden.

Enligt Gartner leder det till att företagens IT-avdelningars traditionella totalitära makt försvinner inom ett antal år. Det går inte längre att en avdelningen ska ha full kontroll över varje medarbetares tekniska IT-utrustning. Och att det sen ska ta månader att lyckas få igång ett mailkonto för en användare blir ohållbart, när Google m.fl. erbjuder tillgång inom tre minuter. Användarna kommer helt enkelt att tycka att IT-avdelningens service inte är tillräcklig. Gartner liknar det vid Sovjet, vilket går att läsa i dagens Computer Sweden.

I takt med service-orienteringen torde IT-avdelningen framgent mer ägna sig åt att utveckla, förvalta och driva ”services” på nätet. I det ingår naturligtvis kvalitetssäkring och skydd av funktion och innehåll. Datorer, skrivare och file-servers blir däremot lika naturligt som att det finns gem att tillgå på skrivbordet.