…är den något provokativa titeln på en bok skriven av Jason Bloomberg och Ronald Schmelzer.

Underrubriken är ”How service orientation will change your business”.

Författarna menar att ”tjänsteorientering” är ett nytt tankesätt. Det handlar inte bara om datorer, system, IT och internet. Det handlar om ett nytt affärstänkande. Ett paradigmskifte.

De påstår att de företag som inte inser denna kommande förändring och agerar är på sikt dömda att gå under.

Vad består då denna förändring av?

Ja, ett sätt att förklara det är att jämföra med vad som hände under tidiga 1990-talet med det som då kallades för datakommunkation. Det fanns en mängd olika unika lösningar för att kommunicera digitalt. Det var en uppsjö av protokoll och kablar och lösningar. För att få ett flöde var man tvungen att skaffa en mängd dyra kopplingsboxar. Och även om vi gjorde det så var det svårt att få kedjan att hänga ihop hela vägen.

Så var det enda tills Internet kom. Med Internet kom TCP/IP.

Idag är TCP/IP och IP-adresser fulsltändigt självklart. De som gjort entré i det som kallas IT-branschen detta sekel vet inte om något annat än IP. Med intåget av PC i hemmen har även där IP blivit känt. Med IP följde också ett antal då nya begrepp som även de idag är självklara. Ta t.ex. DNS, DHCP, HTTP, FTP m.fl.

De företag som envist stod kvar med sina egna lösningar och protokoll finns inte idag. Kommer ni ihåg nätverksopertivet Banyan-Vines. Hur står det till med Novell? Vart tog IBM's Roken Ring vägen? Listan kan göras lång.

Samma sak ser ut att hända igen. Denna gång på en högre nivå. Den nivån där systemen hör hemma idag.

Köp boken och läs den.

ISBN-10: 0-471-76858-8

ISBN-13: 978-0471-76858-6