Historiska skiften sker ibland utan att vi tänker på det. Ett sådant sker just nu.

I mars meddelade Telia att den gamla vanliga koppartråden inte levereras längre som standard. Vi är ju vana vid att koppartrådar för vanlig telefon alltid har funnits. Det är nästan som en naturtillgång. Men inte längre. En nära 100-årig tradition av fast analog telefoni håller på att avvecklas.

Samtidigt avvecklas en cirka 50-årig tradition av analog television via höga sändarmaster till gagn för det nya markbundna digital-TV-nätet.

Vi befinner oss sålunda i en historisk tidpunkt när två invanda teknologier byts ut. Efterträdarna kallas för bredband vare sig det sker i kablar eller i luften.Klicka på bilden för att få den större

(Bilden gör inte anspråk på att vara exakt korrekt, utan visar på den övergripande trenden)

Allt som byggts upp under 100 respektive 50 år runt de analoga telefontrådarna och de analoga TV-signalerna ska under en period ersättas eller utvecklas. I början av detta skifte uppstår friktion och störningar, som driver fram nya lösningar dag för dag. Det är ett digert arbete och genom att lyfta oss upp och se det historiskt kan vi lättare inse det historiska läget.