Open Source, eller Öppen källkod, på svenska, börjar bli intressant för de etablerade mjukvaruföretagen

Frå några veckor sedan var Oracle på köprunda och lade bud på Jboss, som är en integrationsplattform. Men budet gick inte Oracles väg och istället ingår Jboss numera under Redhats vingar.

Det finska Innobase Oy har tagit MySQL som grund och lagt till några väsentliga funktioner och säljer såsom OEM (Original Equipment Manufacturer) sin InnoDB. InnboDB är numera uppköpt av Oracle.

Det finns två typer av open-source företag:

traditionalisterna – utan investorer, med många frivilliga, idealister, med stor samhörighet, det handlar mindre om pengar och mer om tillhörighet, ofta samlat under en domän under topdomänen .org

newcomers – riskkapitaldrivna, gör det mesta själva, inte så mycket frivilliga, mindre om samhörighet mer om om pengar.

Open-source beteendet kan enligt bedömare komma att uppstå inom andra branscher såsom elektronik och hårdvaruindustirin.

Open-source finns och växer. Open-source slåss mot licens-tänkandet. Det blir en vattendelare mellan de som står kvar med licens-tänkandet och de som flyttar sig framåt och anammar en intäktsmodell som bygger på de värden som levereras utöver själva programkoden.