Service Oriented Architecture, SOA, har knappast kunnat undgå någon.

Allt fler företag arrangerar SOA-seminarier och SOA-konferenser. SOA är en megatrend. Nu kommer allt flera begrepp inom området och allt fler enas om standarder.

En ny generation programvara kommer inom några år. Programmen är moduler som kan samarbeta på nätet med andra moduler någon annanstans. Dessa programvaror kallas för SOBA – (Service Oriented Business Applications). När de samarbetar gör de det över en Enterprise

Service Bus
. För att lyckas sätta samman dessa ”Applications” över ”Bussen” krävs ett beskrivningsspråk som kallas för BPEL – (Business Process Exection Language).

Den historiskt observante ser här likheten med den standardiseringsrevolution som hårdvaruindustrin genomgått. Före PCn's tid hade vi på sin höjd standardgränssnitt som SCSI för hårddiskar. I och med PC'n fick vi genast ISA-bussen, senare PCI-bussen och senast USB (Universal Serial Bus). I annalkande kan vi se ”Wireless USB”.

Nu ska således mjukvaruindustrin vandra samma väg. Den som inte standardiserar sig och kan interagera med andra försvinner, precis som ett antal hårdvaruleverantörer redan gjort. Det finns dock en skillnad och det är att i mjukvaruindustrin har vi något som kallas för ”Open Source”. Någon sådan motsvarighet har jag inte kunnat finna fanns när hårvaruindustrin enades.

Vad ”Open Source” innebär för mjukvaruindustrin återstår att se.