Flera verb föregås idag av ett ”e”, som t.ex. e-shopping och e-learning.

”e” står i dessa fall för ”electronic”, såsom en motsats till manuellt genomförande. ”e” betecknar en högre grad av automatisering.

Om vi får tro vad att det som sker i Sydkorea, som har flest antal bedbandsanslutna per 1000 invåndare, kommer även bokstaven ”u”. ”u” står här för det engelska ordet ubiquitous, som ordagrannt betyder ”allestädes närvarande”. Populärt kan det översätta med ”när-som-helst” och ”var-som-helst”. Innebörden är således en högre rörlighet. u-shopping och u-learning blir då t.ex. distanshandel och distansutbildning vid midnatt från båtdäck.