Det är lätt att slå sig till ro och tycka att företagets webplats är färdig och klar.

Då dyker det upp nya möjligheter i ”andra generationens Internet”, eller som det kallas på nutida amerikanska ”WEB version 2.0”. Som jag tidigare berättat om övergår webplatsen från att vara en plats med innehåll (substantiv) till något man gör (verb). Låter det lite flummigt? Jo, så kan det tyckas. Tänk på alla verb vi omger oss med i WEB-sammanhang; vi chattar, bloggar, googlar, podcastar etc.

Två tydliga moment i andra generationens internet är:

corporate blogging, dvs. företagets blog, där ofta VD själv skriver

podcasting, dvs. en utsändning av ett program, som om det vore ett radioprogram, där något angeläget för företaget presenteras.

Just denna blog är ett exempel på corporate blogging.

Inom sinom tid avser jag att även prova podcasting.