Sedan december 2004 lär det vara mer än 50% av världens chiptilverkning som går till konsumentmarknaden.

Det innebär att det är där den teknologiska utveckling appliceras. Vi kan se hur priserna på teknologi sjunker dag för dag. För de som har specialiserat sig på dyra stora lösningar kommer nya lätta och billigare varianter.

Ett illustrativt exempel tycker jag är de legoklossar som LaCie gjort av sina lagringsmedia. Tänk er en legokloss på 300 GB. Se legoklossarna här

Förvisso räcker det inte med legoklossar i många datahallar, men betänk att legoklossen förmodligen kommer att ha dubbla kapciteten om nåt år.