Om förkortningen är ny beror förstås på mottagaren, dvs. om jag hört den förut eller inte.

DRM står för Digital Rights Management, dvs. hur upphovrätt ska hanteras i den digitala världen. Det finns ingen färdig standard, eller som en viss herr Tannenbaum sa för många år sedan, apropå det som då kallades för datakommunikation; ”The nice thing about standards is that there are so many of them”.

Apple lär ha något som de kallar för Fairplay, som uppges fungera bra. Men som de inte påstås tillåta på annan utrustning än den av Apple producerade. I mina öron låter det som om historien går igen. Redan 1980 hade Apple ett ”Windows”, men lät ingen annan nyttja det. Microsoft lät alla nyttja sitt ”Windows”. Vem vann den gången?

p.s. Dessutom är det så att DRM även är förkortning för ”Digital Radio Mondiale”, vilket handlar om digital radio över kortvåg. Alltså något helt annat d.s.