Kartan håller på att ritas om. Ny arkitektur kommer.

Tjänsteorienterad arkitektur, eller SOA som det brukar förkortas, utvecklas alltmer och fler och flera samlas runt det ”mindset” det innebär.

T.ex. Cisco lanserar SONA (Service Oriented Network Architecture) som ska stödja tanken att länka samman alla resurser i företaget. Nätet utgör grunden för SOA och behöver en arkitektur (SONA). Det var väl Sun som en gång i tiden myntade uttrycket ”nätet är din dator”. Nästan allt blir en service på nätet.

Samtidigt som sammankopplingen över nätet ökar blir hårdvara alltmer av en ”commodity”, som det heter på nutida amerikanska. Informations-teknologi är inget speciellt längre. Det har blivit en vardagsvara. Sedan december 2004 lär mer än 50% av världens chip-produktion gå till konsumentmarknaden, varför vi nu kan se hur utrustningen utvecklas snabbast på den marknaden. Priserna är anapassade för konsumentmarknaden också. Något för alla IT-chefer att nogsamt notera.

Ytterligare en pusselbit är att Gartner påstår att om några år kommer 10% av företagen att kräva att de anställda köper sina datorer själva. Idén är att datorer ska betraktas på samma sätt som ”privat bil i tjänsten”.