För ungefär fem år sedan höll jag ett anförande om att hyra program på nätet istället för att köpa licenser till dem och installera på min PC.

Om vi får tro Gartners Hype-kurvor borde det bli moget nu. Och det finns exempel på ersättare för t.ex. Office-paketet från Microsoft. På Writely.com finns en ordbehandlare för nätet. Automatiskt med denna tjänst (service) får man möjligheten att dela dokumentet med andra.

Salesforce.com återfinner vi en service för CRM. Den har vuxit sig stor i USA. Sverige är en liten marknad.

Om vi med Writely.com ersatt Word kan vi ersätta delar av Excel med Numsum.com.

Nu har ju Microsoft upptäckt dessa fenomen och lanserat något som kallas för Live och ger i nuläget ett slags samlingsplats på nätet för mig själv, där jag kan ha en del innehåll. Att erbjuda Word och Excel på Live.com synes som en ”low-end disruption” på sig själv, vilket vi inte har sett ännu från Microsoft.

I buskarna ligger Google och lurar med ett utökat tjänsteutbud. ”Services” torde vara ordet för 2006. Förutsägelser för 2006 återkommer jag med innan 2005 års slut.

Se för övrigt längre ner, på datumet 2005-01-14, och se på förutsägelserna där och avgör själv hur väl de slagit in.