Kommer ni ihåg när ni upptäckte webben? För egen del var det i mitten av 1990-talet, dvs. nästan 10 år sedan. Ord såsom ”hemsida” och ”webplats” var vanligt förekommande beskrivningar av vad webben var.

Denna generation börjar idag kallas för ”WEB 1.0”, dvs. det uttrycker att en ”WEB 2.0” finns eller är annalkande. Vad är då ”WEB 2.0” egentligen?

Jo, det kännetecknas av att en websida inte längre är en plats, utan snarare en möjlighet att göra något på. Vi går från substanstiv till verb. Vi säger att vi bla. Googlar, Bloggar. På nutida amerikanska uttrycks det i Business Week som ”They Google, Flickr, blog, contribute to Wikipedia, Socialtext it, Meetup, post, subscribe, feed, annotate, and above all share. In other words, the Web is increasingly less about places and other nouns, but verbs.”

Andra uttrycker att applikationer går från att vara någon programvara som jag förvärvar till att vara ständigt pågående ”services”, som alltid är ”on-line”. Plötsligt ställs begrepp såsom ”köpa programvara” på ända.